Σεμινάρια 2019


Σεμινάριο Σύγχρονου χορού βασισμένο στις αρχές των Ελληνικών Παραδοσιακών χορών.
Το Σεμινάριο θα διαρκέσει 2 μέρες και αφορά άτομα 13 ετών και άνω.

Δηλώσεις Συμμετοχής γίνονται δεκτές έως και 6 Δεκεμβρίου


Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν 24 Ιουνίου 2019 και θα λήξουν 4 Ιουλίου 2019.
Μπορείτε να επιλέξετε όποια εβδομάδα-εβδομάδες σεμιναρίου επιθυμείτε.

Σεμινάρια 2018


Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν 26 Ιουνίου 2018 και θα λήξουν 12 Ιουλίου 2018.
Υπάρχουν δυο διαφορετικά τμήματα , προχωρημένο και μεσαίο.
Μπορείτε να επιλέξετε όποια εβδομάδα-εβδομάδες σεμιναρίου επιθυμείτε.