Σεμινάρια 2018


Κάθε χρόνο στην σχολή μας διοργανώνονται καλοκαιρινά σεμινάρια χορού διάρκειας 3 εβδομάδων.
Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν 26 Ιουνίου 2018 και θα λήξουν 12 Ιουλίου 2018.
Υπάρχουν δυο διαφορετικά τμήματα , προχωρημένο και μεσαίο.
Μπορείτε να επιλέξετε όποια εβδομάδα-εβδομάδες σεμιναρίου επιθυμείτε.